Woda w szkole

Ad. wniosku 1

informuję, że analiza podejmowanych działań w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie w przedmiocie zdrowych nawyków żywieniowych jest dokonywana systematycznie i corocznie podsumowywana  na zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach rodziców; kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych w szkole odbywa się poprzez realizację programów: “Program Zdrowego Żywienia”, “Szklanka mleka”, “Owoce w szkole”, “Trzymaj formę”. Po dokonanej analizie stwierdzam prawidłowość realizacji zadań w zakresie profilaktyki żywienia uczniów; kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów naszej jednostki należy do zadań pedagoga szkolnego; zadanie jest realizowane każdego roku szkolnego. W ramach profilaktyki żywienia szkoła zapewnia uczniom bezpłatne  posiłki i napoje; Rodzice na zebraniach ogólnoszkolnych są informowani o możliwości zapewnienia przez szkołę uczniom posiłków i napoje, zgodnie z realizowanym i obowiązującym w szkole “Program Zdrowego Żywienia”;

Ad. wniosku 2

W ostatnich 3 latach Rada Rodziców nie występowała do dyrektora szkoły w sprawie opinii dotyczącej spraw związanych z kształtowaniem zdrowych zasad żywienia wśród uczniów; Rada Rodziców corocznie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program Wychowawczo-Profilaktyczny, w którym zawarte są treści profilaktyki zdrowego żywienia; na spotkaniach omawiane są działania podejmowane w tym zakresie w każdym roku szkolnym.

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań powyższe informacje  zostaną opublikowane na stronie BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jaroszowie: ttp://bipzspjaroszow.strzegom.pl/public/

Wytworzył:
Administrator
(2017-09-11)
Udostępnił:
Abram Waldemar
(2017-09-11 14:42:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Abram Waldemar
(2017-09-11 14:43:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki